Dane Kontaktowe:


DOMPOS

Wałbrzyska 7a
Świebodzice

Andrzej Olszówka

Tel.: 74/666-80-90
Fax: 74/666-80-90
Kom.: 698-757-544 aolszowka@dompos.pl

ksiegowosc@dompos.pl

tech@dompos.pl


Telefony alarmowe

 Pogotowie  Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

74/666 95 92

 Pogotowie
 Energetyczne 

991

 Pogotowie  Gazowe

992

 Pogotowie    Wod.-Kan. 

603 174 617

Awarie i usterki DOMPOS

 TEL: 

698 757 544
Dane Kontaktowe


Jak do nas trafić?

Aktualności:


Zmiana Lokalizacji firmy DOMPOS

Obecnie firma Zarządzanie Nieruchomościami DOMPOS znajduje się pod adresem : Ul. Żeromskiego 15 58-160 Świebodzice


Realizujemy projekt pt. 'Podniesienie efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Zamkowej nr 13 oraz Jana Mikulicza nr 10 w Świebodzicach' nr. RPDS.03.03.04-02-0111/16

Celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Świebodzice, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Zamkowej nr 13 oraz Jana Mikulicza nr 10 w Świebodzicach. Realizacja projektu, przyniesie korzyści: zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury mieszkaniowej, pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny i ekonomiczny społeczności lokalnej; ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; zmniejszone koszty ogrzewania budynków; propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych; wzrost aktywności ekologicznej ludności; zwiększenie atrakcyjności ekologicznej regionu. Wartość Projektu: 319 782,14 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 76 631,74 PLN.


Remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym w Świebodzicach przy ul. Kolejowej 17,Kolejowej 21, Krasickiego 10, Młynarskiej 5, Park Miejski 2a, Piaskowej 10 oraz Plac Jana Pawła II 1

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców budynków przy ul. Kolejowej 17, Kolejowej 21, Krasickiego 10, Młynarskiej 5, Park Miejski 2a, Piaskowej 10 oraz Plac Jana Pawła II 1 w Świebodzicach, poprzez poprawę stanu technicznego. Cele pośrednie to zapobieganie dalszej degradacji budynków poprzez remont i odnowę. Cel zostanie osiągnięty poprzez remont i odnowę zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych objętych projektem. Realizacja projektu rozwiąże częściowo problemy wskazane w programie rewitalizacji. Dodatkowo, realizacja projektu przyniesie korzyści, tj. zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury mieszkaniowej, w tym dla osób niepełnosprawnych: pozytywny wpływ na rozwój społeczny i ekonomiczny społeczności lokalnej: częściowe ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków. Wartość projektu: 1 126 5060,53 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 899 921,68 PLNDOMPOS - Zarządzanie Nieruchomościami