Dane Kontaktowe:


DOMPOS

Wałbrzyska 7a
Świebodzice

Andrzej Olszówka

Tel.: 74/666-80-90
Fax: 74/666-80-90
Kom.: 698-757-544 aolszowka@dompos.pl

ksiegowosc@dompos.pl

tech@dompos.pl


Telefony alarmowe

 Pogotowie  Ratunkowe

999

 Straż Pożarna

998

 Policja

997

 Straż Miejska

74/666 95 92

 Pogotowie
 Energetyczne 

991

 Pogotowie  Gazowe

992

 Pogotowie    Wod.-Kan. 

603 174 617

Awarie i usterki DOMPOS

 TEL: 

698 757 544
Dane Kontaktowe


Jak do nas trafić?

DOMPOS Zarządzanie Nieruchomościami

O firmie:
Powierzając zarządzanie gwarantujemy:

  • Logistyczne prowadzenie spraw powierzonego mienia przez pracowników firmy

  • Jawność i czytelność wykonywania czynności zarządcy zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami.

  • Wypracowanie płaszczyzny wspólnego porozumienia a zwłaszcza właściwego i odpowiedzialnego zarządzania z korzyścią dla obu stron, oraz wykazanie się należytą starannością w zakresie dbania o sprawy powierzonego do zarządzania mienia.


Osoby zarządzające w firmie:


  • Założyciel firmy Andrzej Olszówka pełniący obowiązki Zarządcy, 44 lata pracy w Polsce, w tym 26 lat na stanowiskach kierowniczych, wykształcenie wyższe ukończone studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Zarządzanie przedsiębiorstwem. Doświadczenie i wiedza zdobyta w pracy poparta studiami gwarantuje posiadanie wiedzy i znajomość najnowszych trendów a także wiedzy z zakresie właściwego sposobu zarządzania firmą oraz powierzonymi zasobami, Posiada kwalifikacje licencjonowanego zarządcy (dwuletnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu zakończone uzyskaniem tytułu licencjonowanego zarządcy nieruchomościami). W minionym okresie przez 6 lat w mieście Świebodzice pracował na stanowiskach kierowniczych w zasobach gminnych między innym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, oraz jako radny miasta Świebodzice co sprawia, iż znane są mu sprawy i problematyka dotycząca zasobów mieszkaniowych występujących w mieście.


  • Pracownik pionu technicznego Pani Krystyna Kopiec 41 lat w zawodzie budowlanym wieloletnia pracownica zakładów stanowiących zasoby Gminne miasta Świebodzic, posiada stosowne uprawnienia w zakresie nadzoru i prowadzenia spraw dotyczących robót budowlanych,


  • Księgowość Pani Wiesława Olszówka 29 lat w zawodzie księgowości doświadczenie i wiedza w zakresie wykonywania swojego zawodu, gwarantuje rzetelność wykonywanych czynności w zakresie spraw dotyczących prowadzenia księgowości.


DOMPOS - Zarządzanie Nieruchomościami